Závěrečná zkouška

Po ukončení výuky a výcviku (a uhrazení správního poplatku Magistrátu) zažádá autoškola OVA Ostrava Magistrát města Ostravy odbor dopravně-správních činnosti o přidělení termínu závěrečné zkoušky. Po přidělení termínu vám bude tento termín zaslán mailem a také se ho dozvíte ve svém plánovacím systému autoškoly.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

1. Teoretická zkouška ze znalosti pravidel silničního provozu

Tato zkouška se provádí formou testu na počítači.

K úspěšnému splnění je nutné získat alespoň 43 bodů z možných 50.

Při neúspěšné zkoušce z teoretické části je nutné uhradit Poplatek Magistrátu za opakovanou zkoušku z testu a informovat autoškolu, která Vás poté nahlásí k přidělení nového termínu zkoušky. Opakovaná zkouška z testu je zpoplatněna i poplatkem autoškole.

2. Praktická zkouška z jízdy (30-40 min)

K praktické zkoušce z jízdy je nutné úspěšně absolvovat Teoretickou zkoušku ze znalosti pravidel silničního provozu. Před samotnou jízdou vás zkušební komisař přezkouší z předvýjezdní kontroly přidělením otázky nebo úkonu.

Při zkoušce z praktické jízdy jsou ve vozidle dva žácí (případně jeden žák), učitel autoškoly a zkušební komisař. Celou zkoušku, včetně zadávání trasy jízdy, si řídí komisař.

Žadatel musí prokázat bezpečnou samostatnou jízdu spojenou s dodržováním pravidel silničního provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá přibližně 30 min, ale muže být i delší.

Po ukončení jízdy provede komisař vyhodnocení zda jste uspěli, včetně poznámek k vaší jízdě.

Při neúspěšné zkoušce z praktické jízdy je nutné uhradit Poplatek Magistrátu za opakovanou zkoušku z testu a informovat autoškolu, která Vás poté nahlásí k přidělení nového termínu zkouškyy. Opakovaná zkouška z jízdy je zpoplatněna i poplatkem autoškole.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky si můžete již následující pracovní den (nejpozději však do 6 měsíců) zažádat o vydání řidičského průkazu.